HomeAmmunitionAir Rifle Pellets .22 CAL , 25 CAL , 30 CALAir Rifle Pellets .22 CALAMMO AIRGUN .22 HN BARACUDA HUNTER PELLETS (18.21GR) CAN 200

AMMO AIRGUN .22 HN BARACUDA HUNTER PELLETS (18.21GR) CAN 200

Our Price

$25.00

Add to enquiry

AMMO AIRGUN .22 HN BARACUDA HUNTER PELLETS (18.21GR) CAN 200

Product Info

2412

AMMO AIRGUN .22 HN BARACUDA HUNTER PELLETS CAN OF 200
MAXIMUM EFFECT
18.21GR